Afname welvaart door wonen

Afname welvaart door wonen

Welvaart wordt vaak afgemeten aan de groei van het Bruto Nederlands Product (BDP). De universiteit van Utrecht en de Rabobank hebben in een recent onderzoek gekeken naar een breder begrip van welvaart. Een waar ook gekeken wordt naar inkomen, gezondheid, onderwijs, werkgelegenheid en wonen.  Uit dit onderzoek blijkt dat wonen sinds 2013 een zeer negatieve invloed heeft gehad op de welvaart.

De deelnemende onderzoekers kwamen tot een interessante conclusie. Namelijk dat de groei van het BDP en de groei van de indicator voor brede welvaart sinds 2009 sterk uit elkaar lopen. Het BDP groeit weer een beetje na 2009, maar de welvaart daalt zelfs. Vooral na 2013 is een sterke daling te zien in de welvaart. Dit is te wijten aan de verslechterde werkgelegenheid  (toename werkloosheid) en de toename van ontevredenheid over de woonsituatie.

Vooral bij huurders hogere ontevredenheid

Volgens de onderzoekers zijn bij wonen drie aspecten van belang en zij vormen gezamenlijk de indicator 'woontevredenheid’.

  • De betaalbaarheid
  • De woon tevredenheid
  • De objectieve kwaliteit van het wonen

Vanaf 2013 neemt volgens de onderzoekers de woontevredenheid af, waarbij het opvalt dat de tevredenheid bij huurders veel sterker afneemt dan bij kopers.

De NOS en regionale omroepen hebben recentelijk een huurdersonderzoek gedaan,  en volgens hen valt er nog heel veel winst te behalen als het gaat om huurderstevredenheid. Ruim 8500 mensen deden mee aan dit onderzoek en het grootste gedeelte hiervan heeft een sociale huurwoning. Van het aantal huurders dat reageerden vindt een op de vijf dat zijn woning slecht onderhouden is en wordt. Een even groot gedeelte zegt graag te willen verhuizen in verband met de onderhoudsstaat van hun woning. Bijna de helft geeft aan last te hebben van lekkages, vocht of dat ze het huis niet altijd warm kunnen krijgen in verband met slechte isolatie of enkele beglazing.

Toch geven de meeste huurders die reageerden hun woning een voldoende. Gemiddeld krijgen woningen het rapportcijfer 6,1. De kwaliteit van de badkamer zijn huurders het minst tevreden: die geven ze gemiddeld een 5,6.

Verbeterpunten

Huurders die mee hebben gedaan aan het onderzoek hadden niet alleen klachten, maar droegen ook verbeterpunten aan. Gevraagd aan de huurders werd wat ze het snelst zouden willen verbeteren.
31 procent hiervan gaf aan de isolatie te willen verbeteren en 22 procent gaf aan de badkamer te willen verbeteren. Vervolgens gaf 20 procent van de huurders die reageerden het aanpakken van schimmel en vocht in de woning aan als verbeterpunt op korte termijn.

Uit de antwoorden van de vragen kan ook worden opgemaakt dat er een direct verband is tussen de leeftijd van de woning en de woontevredenheid. Hoe ouder de woning, des te lager de woontevredenheid.

Na jaren van uitgesteld onderhoud steken de woningcorporaties aankomend jaar naar verluidt ruim een half miljard extra in het onderhoud en verbeteren van huurwoningen in Nederland.

Bron: Rabobank, NOS

Bel direct

076-2600139