Blok- en stadsverwarming €24 euro duurder dit jaar

Het ACM (Authoriteit Consument & Markt) heeft de warmtetarieven vastgesteld voor 2017, waaronder ook de maximum prijs. De tarieven liggen hoger dan het voorgaande jaar en hierdoor gaan consumenten met blok- en stadsverwarming dit jaar meer betalen.

Gemiddeld zullen consumenten, klein- en middenbedrijven die gebruik maken van blok- en stadsverwarming ongeveer €24 meer betalen dan in 2016. In totaal zullen ongeveer een half miljoen consumenten, midden- en kleinbedrijven hiermee te maken krijgen. Een gemiddeld huishouden verbruikt per jaar ongeveer 35 gigajoule. Met de nieuwe tarieven gaan zij dit jaar hiervoor gemiddeld €1093,- betalen. Dit heeft het ACM vastgesteld op basis van de Warmetewet.

Reden prijsverhoging

Het tarief dat de consument betaald voor blok- en stadsverwarming is direct gekoppeld aan het tarief voor gasverwarming. Het ‘niet meer dan anders’ –principe. Dit houdt in dat wanneer de prijzen stijgen voor gasverwarming, de prijzen voor blok- en stadsverwarming ook omhoog gaan. Dit principe werkt beide kanten op.

Een huishouden of pand met blok- en stadsverwarming heeft geen cv-ketel. De woning of het pand wordt met restwarmte van bijvoorbeeld een elektriciteitscentrale verwarmd. Wie deze vorm van verwarming heeft, kan niet wisselen van warmteleverancier. Hogere transporttarieven zijn de voornaamste reden voor de prijsverhoging van gasverwarming dit jaar.

Warmtewet

Voor de ongeveer half miljoen consumenten, klein- en middenbedrijven die via blok- en stadsverwarming warmte ontvangen geldt de Warmtewet. Hier vallen alle consumenten en kleinere bedrijven onder met een aansluiting van maximaal 100 Kilowatt.

Het ACM heeft voor 2017 de volgende tarieven vastgesteld (alle bedragen zijn incl. BTW):

  • Het meettarief. Dit is voor 2017 vastgesteld op €25,02.
  • Eenmalige aansluitbijdrage. Voor 2017 is dit vastgesteld op €1011,73 voor alle nieuwe aansluitingen tot 25 meter op een bestaand warmtenet. Bij een aansluiting boven de 25 meter komt er bovenop dit tarief nog €32,27 per meter bij.
  • De maximumprijs voor de levering van warmte. Dit tarief bestaat uit een vast bedrag van EUR 299,16 met daarbovenop €22,69 per verbruikte gigajoule.

Bron: ACM

Bel direct

076-2600139