Hoger salaris in 2017

Hoger salaris in 2017

Dit jaar krijgt bijna iedere werknemer een hoger nettoloon. De loonstijging is het grootst bij werknemers met een brutosalaris van 1.750 euro. Werknemers met een brutosalaris van 1.750 euro krijgen dit jaar bijna 0,75 procent meer, verwacht salarisstrookverwerker ADP Nederland. Dat komt neer op een verhoging van 11 euro netto.


Werknemers met een minimumloon (1.552 euro per maand) gaan er dit jaar netto 15 euro op vooruit. Waarbij een werknemer met een modaal inkomen (2.855 euro) 3 euro meer kan verwachten. Werknemers die anderhalf keer modaal verdienen, kunnen een stijging van 5 euro verwachten. Mensen die twee keer modaal (5.710 euro) verdienen, ontvangen dit jaar maandelijks 10 euro meer.

Minder belasting

De reden voor de stijging in netto salarissen komt doordat werknemers dit jaar iets minder belasting betalen. Ondanks dat het belastingtarief in de tweede en derde schijf stijgt met 0,4 procent, zullen toch de meeste werknemers profiteren van hogere heffingskortingen. 

hoger salaris 2017Werknemers die een bruto salaris ontvangen van drie keer modaal, kunnen rekenen op 28 euro meer arbeidskorting
per maand. Wanneer de stijging van het belastingtarief in de tweede en derde schijf wordt meegeteld komt dat op netto 21 euro meer uit. 
Bij de groep werknemers waarvan de premie voor de ziektekostenverzekering wordt ingehouden op het loon wordt minder over gehouden maandelijks. Dit komt omdat het nettoloon in veel gevallen niet opweegt tegen de stijging in ziektekostenpremies.

Ambtenaren salaris omlaag

Het nettosalaris is bij veel ambtenaren juist omlaag gegaan. De groep die een modaal salaris verdiend ziet geen verschil, maar collega ambtenaren die twee keer modaal verdienen gaan er netto 13 euro per maand op achteruit. Dit heeft te maken met een stijging in de pensioenpremie. Deze stijgt namelijk harder dan de heffingskortingen. Ambtenaren met een inkomen tussen 1.750 en 2.750 euro gaan er maandelijks 2 tot 8 euro op vooruit.

Bouwsector

Bij werknemers in de bouw is de stijging het grootst bij de groep met een minimumloon. Deze groep gaat er met 18 euro netto op vooruit. Personeel in de bouwsector met een modaal inkomen gaat er met een kleine 4 euro op vooruit. Voor de mensen met anderhalf tot twee keer een modaal inkomen geldt ook een stijging in het salaris. Deze groep ziet een stijging van 3 tot 8 euro tegemoet.  

Binnen de metaal- en technieksector zijn werknemers dit jaar minder kwijt aan pensioenpremies. Vooral de werknemers met een bruto salaris van 5000 euro profiteren daarvan. Mensen met een modaal inkomen binnen deze sectoren houden netto dit jaar 9 euro meer over.

Zorg en welzijn

In de sector zorg en welzijn gaan alle werknemers er maandelijks op vooruit. Werknemers met een modaal inkomen krijgen netto 10 euro meer. Mensen met twee keer modaal krijgen maandelijks 4 euro meer.

Transport en logistiek

In deze sectoren is het financiële beeld verschillend. Een deel van de werknemers is meer kwijt aan pensioenpremie en een ander deel juist minder. Werknemers met een inkomen tussen de 2000 en 2.750 euro gaan er op vooruit met 10 tot 12 euro per maand. Deze groep profiteert het meest van de gestegen arbeidskorting. Personen die modaal verdienen krijgen maandelijks 8 euro meer en mensen met twee keer modaal krijgen 1 euro meer.

Bron : ADP, CBS

Bel direct

076-2600139