Huizen gemaakt door een 3D-Printer

In samenwerking met de technische universiteit van Eindhoven gaat het bouwbedrijf Van Wijnen beginnen met het printen van huizen. In die huizen kun je ook echt daadwerkelijk gaan wonen. In 2019 wordt er verwacht dat het eerste huis af moet zijn.

TU Eindhoven

De 3D-printer die enorm groot is staat op de technische universiteit van Eindhoven. Dit apparaat hebben zij zelf ontwikkeld en daarom zijn de verwachtingen voor de 3D-geprinte huizen erg groot. De techniek die zij hebben ontwikkeld kan de bouw gaan veranderen omdat dit nog maar het begin is van iets groters. Over 5 jaar zijn er waarschijnlijk enorme stappen gezet en er wordt niet uitgesloten dat er binnen onbepaalde tijd hele woonwijken geprint gaan worden.

Allerlei constructies

De 3D-printer brengt natuurlijk wel redelijk wat voordelen met zich mee. Tegenwoordig zijn door het gebruik van beton huizenbouwers nog redelijk beperkt in welke vorm dat zij een huis kunnen bouwen. De printer kan daarentegen de meest rare vormen uitprinten waardoor elke wens van wie dan ook ingewilligd kan worden. Ook wordt door het beton nog veel verspild waar dit bij de 3D-printer nihil is. De uitdaging die er nu nog ligt is dat de huizen aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen en ook nog betaalbaar moeten zijn.

Betaalbaar?

Nu zal iedereen denken dat zulke huizen ongelooflijk duur zijn en slecht voor een enkeling is weggelegd. Maar niets is minder waar. Volgens de TU moeten normale mensen zoals jij en ik in de toekomst ook in zulke huizen kunnen wonen. Daarnaast blijft de behoefte voor mensen die in de bouw willen gaan werken hoog omdat er nog steeds behoefte is voor vakmensen.

Bel direct

076-2600139