Minder woningen in bezit van woningcorporaties

Minder woningen in bezit van woningcorporaties

In 2014 is het aantal woningen in bezit van woningcorporaties afgenomen met meer dan 9 duizend. In Nederland waren er op 1 januari 2015 in totaal 2,3 miljoen woningen in bezit van woningcorporaties. Dit is de uitkomst van een onderzoek naar de woningvoorraad in opdracht van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft dit onderzoek uitgevoerd.

Op 1 januari 2015 telde de totale woningvoorraad in Nederland bijna 7,6 miljoen woningen. Ten opzichte van 1 januari 2014 is het corporatiebezit afgenomen, maar het aantal koopwoningen is met bijna 29 duizend toegenomen. Het aantal woningen in bezit van overige verhuurders is ten opzichte van 1 januari 2014 ook met bijna 25 duizend toegenomen.

De reden voor het afgenomen aantal woningen in corporatiebezit  komt vooral door een afname in nieuwbouw en door de verkoop van woningen aan partijen zoals bedrijven, particulieren en institutionele beleggers.

Corporatiewoningen vooral in grote steden

Binnen de woningvoorraad in Nederland is 30 procent een huurwoning van een woningcorporatie, 56 procent een koopwoning en 13 procent is in bezit van overige verhuurders.

Rotterdam heeft van de grotere steden het hoogste percentage corporatiewoningen. Welgeteld 45 procent van de woningvoorraad is in het bezit van verschillende woningcorporaties. Het percentage koopwoningen ligt in de vier grote steden veel lager dan het landelijk gemiddelde, wat ruim 56 procent bedraagt. In Amsterdam bestaat slechts 29 procent van de woningvoorraad uit koopwoningen.

Het aantal woningen van overige verhuurders, zoals bijvoorbeeld particulieren, bedrijven en institutionele beleggers, laat in de grote steden ook een heel ander beeld zien dan het landelijk gemiddelde van 13 procent. In Amsterdam is dat percentage tweemaal zo hoog.

Regionaal

Regionaal zijn er ook grote verschillen te constateren in het corporatiebezit. Van steden met een woningvoorraad van minimaal 50 duizend woningen ligt het percentage corporatiewoningen over het algemeen hoger dan het landelijk gemiddelde van 30 procent. Alleen Apeldoorn met 29 procent, Almere met 27 procent en Haarlemmermeer met slechts 22 procent corporatiewoningen liggen onder het landelijk gemiddelde.

Bron: CBS

Bel direct

076-2600139