Duizend nieuwe woningen in Eindhoven

Duizend nieuwe woningen in Eindhoven

De gemeente Eindhoven wilt samen met woningcorporatie Woonbedrijf, Breevast en Foolen & Reijs de bouw realiseren van duizend nieuwe woningen. De gemeenteraad moet de plannen nog wel goedkeuren en daarnaast is er ook een bestemmingsplanwijziging nodig alvorens dit gerealiseerd kan worden.

De komende jaren komen er meer dan duizend woningen bij in alle prijsklassen. Het Emmasingelkwadrant in Eindhoven moet de plaats worden voor dit project. Dat staat in de nieuwe visie van de gemeente op het gebied tussen Vonderweg, Mathildelaan, Emmasingel en Willemstraat. Vooral aan de Vonderweg gaan er nieuw woningen gerealiseerd worden.

‘We willen hiermee werk maken van de ambitie om in inwonertal te groeien om onze voorzieningen te waarborgen en zo een aantrekkelijke stad te blijven. Ook het al eerder aangekondigde park tussen het Regentenkwartier (Willemstraat) en Philips Lighting (nu Victoriakwartier) komt hierbij nadrukkelijk in beeld.’ Aldus Wethouder Staf Depla tijdens de presentatie van de plannen.

Het eerste project zal uitgevoerd worden door Foolen & Reijs. In de oksels van de Philips Lighting-vleugels zal dit jaar nog de toren Onyx (133 appartementen) aan de Mathildelaan en het gebouw Gaagle (43 woningen) aan de Gaaglestraat worden gerealiseerd. Vervolgens kan de ontwikkelaar de Victoriatoren in het verlengde van de westelijke vleugel van Philips Lighting ontwikkelen. Deze zal ongeveer 200 woningen bevatten, waaronder ook een aantal met een zorgfunctie.

Jos Roijmans, projectleider, bevestigde dat het voormalige Philipspand HVZ aan de Vonderweg gaat verdwijnen. Woonbedrijf, Foolen & Reijs, Breevast en de gemeente Eindhoven gaan hier namelijk een ruilverkaveling aan. Dit zal als resultaat hebben dat er duidelijke bouwkavels ontstaan, met als doel tot 2020 daar 550 woningen te bouwen. Na 2020 zullen er nog 500 nieuwe woningen bijgebouwd worden. Het Temporary Art Center (TAC) blijft, volgens afspraak, tot eind 2018 in het oude Philipsgebouw aan de Gagelstraat. Het pand wordt zeker gesloopt. Volgens wethouder Staf Depla komt met de bouw van de nieuwe woningen een woningmix voor alle doelgroepen.

Bel direct

076-2600139