Transformaties gebouwen goed voor 26 duizend nieuwe woningen

Transformaties gebouwen goed voor 26 duizend nieuwe woningen.

In de jaren 2011 – 2015 zijn er bijna 26.000 woningen ontstaan door het transformeren van bestaande gebouwen zoals fabriekspanden, winkels en kantoren. Naast Amsterdam vond het hoogst aantal transformaties plaats in Eindhoven.

In 2015 kwamen door transformatie  van onder andere fabrieken en kantoren ruim 8000 woningen op de markt. Dat aantal is meer dan 10 procent van alle nieuwe woningen die in dat jaar erbij kwamen. Eindhoven was in 2015 koploper op het gebied van steden met de meeste transformaties. Bijna de helft van alle nieuwe woningen ontstond daar toen door het verbouwen van bestaande panden tot woningen. In Eindhoven is dit goed terug te zien in het gebied genaamd Strijp-S. Voormalige fabriekspanden worden hier getransformeerd tot nieuwe woningen, lofts en appartementen. Amsterdam was de gemeente waar van 2012 tot 2016 de meeste woningen zijn ontstaan door transformatie (2465), gevolgd door Eindhoven (2210).

In de steden met meer dan 250 duizend inwoners zijn van 2012 tot en met 2015 meer dan 6000 woningen toegevoegd aan de woningvoorraad. In 2015 was er in deze steden wel een daling waarneembaar ten opzichte van het jaar daarvoor. In Rotterdam en Den Haag was de procentuele afname het sterkst. Het aantal woningen door transformatie daalde in Rotterdam met 88 procent. In Den Haag daalde het percentage met 70 procent ten opzichte van het jaar daar voor.

De meeste transformaties vonden plaats in middelgrote gemeenten. Tussen 2012 en 2015 zijn daar 7000 woningen bij gekomen door het verbouwen van panden met voornamelijk een andere bestemming dan wonen.

‘Het CBS deed het onderzoek naar de transformatie van bestaande panden tot woningen op basis van meerdere registers en administratieve systemen. Zo is er geput uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Personen (BRP) en Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Eerder gepubliceerde CBS cijfers over transformaties zijn alleen gebaseerd op de BAG’.

Bron: CBS

Bel direct

076-2600139