Korte terugblik huizenmarkt 2016

Korte terugblik huizenmarkt 2016

2016 ligt inmiddels achter ons en we bevinden ons alweer in de eerste maand van 2017. Op de huizenmarkt is er in 2016 behoorlijk wat gebeurt. Hogere woningprijzen in het koopsegment, meer koopwoningen, een lagere hypotheekrente en een betere werkgelegenheid. Dit zijn slechts een aantal zaken die hebben bijgedragen aan een goed jaar voor de huizenmarkt.

Inmiddels is er een lichte stijging in de hypotheekrente waarneembaar en wordt er zelfs al gesproken van een oververhitting van de woningmarkt door de verhouding vraag en aanbod. De huizenprijs blijft volgens meerdere bronnen waaronder het CBS voorlopig nog stijgen. Dit kan voor huidige eigenaars van een woning interessant zijn, maar zal het voor starters bemoeilijken een eigen woning te kopen. De huizenprijzen stijgen, maar het inkomen groeit niet mee naar verhouding.

Hieronder volgt een kort overzicht van zaken die hebben bijgedragen aan een interessant jaar binnen de woningmarkt.

Corporatiebezit afgenomen

Het aantal woningen in bezit van een woningcorporatie is de afgelopen jaren afgenomen. Ten opzichte van 2014 met meer dan 9 duizend. De reden hiervoor is een grotere afname in nieuwbouw en verkoop van woningen aan partijen zoals bedrijven, particulieren en institutionele beleggers.

Groei koopwoningen

Ten opzichte van 2014 is het aantal koopwoningen juist toegenomen. Over de afgelopen twee jaar met ongeveer 29 duizend. Daarnaast zijn er ook meer koopwoningen verkocht. In 2016 wordt gesproken over ruim een kwart meer dan het voorgaande jaar. De groei in het aantal koopwoningen komt ook mede door het transformeren van panden zoals kantoren en oude fabrieken tot woningen. Tussen 2012 en 2016 zijn er alleen al in Amsterdam en Eindhoven door transformatie 4675 nieuwe woningen bijgekomen, waarvan een gedeelte bedoeld voor de verkoop.

Meer hypotheekaanvragen

Op het gebied van hypotheken is er ook sprake van een toename. Vergeleken met 2015 is het aantal geregistreerde hypotheken toegenomen met 22,5 procent op jaarbasis. Wat het aantal afgesloten hypotheken in 2016 brengt tot 26.125. In 2016 was er ook sprake van een dalende hypotheekrente, wat bijgedragen heeft aan de toename in het aantal hypotheekaanvragen. Daarnaast maakt de perspectief verklaring, en de toename in deelnemende banken, het voor flexwerkers ook steeds gemakkelijker om een hypotheek aan te vragen.

Bron: CBS, Rabobank, NOS

Bel direct

076-2600139