Huishoudens investeren meer dan dat ze sparen

Huishoudens investeren meer dan dat ze sparen

Sinds 2013 is het vorderingensaldo van Nederlandse huishoudens steeds kleiner geworden. Dit saldo is het deel van de besparingen dat overblijft na investeringen. Dit komt omdat er steeds meer wordt geïnvesteerd in bijvoorbeeld koopwoningen, wat uitwijst dat er steeds meer wordt gefinancierd door te lenen. Het vorderingensaldo was in het derde kwartaal van 2016 negatief: -4,9 miljard. Zo meldt het CBS.   

Individuele besparingen

Individuele besparingen van huishoudens bestaan uit het deel van het beschikbaar inkomen dat overblijft na consumptie. Bij de totale besparingen daarentegen wordt ook de netto-inleg in de pensioenvoorzieningen meegeteld. In de regel zijn deze collectieve besparingen doorgaans veel groter dan de individuele. Het derde kwartaal van 2016 werd er rond de 5,4 miljard euro collectief bespaard.

Deze collectieve besparingen zijn doorgaans veel groter dan de individuele besparingen en bedroegen in het derde kwartaal 5,4 miljard euro.

In het derde kwartaal van 2016 waren de individuele besparingen positief (+644 miljoen euro), maar alsnog lager dan een jaar eerder. Dit komt mede door dat de bestedingen aan consumptiegoederen sterker is gestegen dan het beschikbaar inkomen. Ondanks dat de totale besparingen daarmee ruim 6 miljard euro bedroegen, was dit onvoldoende om de investeringen door huishoudens te dekken.

Wanneer gesproken wordt over investeringen van huishoudens gaat het voornamelijk om het kopen van een nieuwbouwwoningen. Wanneer men een bestaande woning koopt neemt de woningvoorraad van huishoudens namelijk niet toe. En is er niet als groep geïnvesteerd door de huishoudens. Punten die wel opgeteld worden in de totale investering zijn bijvoorbeeld groot onderhoud aan een bestaande woning, evenals aangeschafte materialen en zaken door zelfstandigen voor hun bedrijf.

Ten tijde van en na de financiële crisis lagen de investeringen een aantal jaren behoorlijk wat lager. In het eerste kwartaal van 2013 was het percentage investeringen 45 procent lager dan in het derde kwartaal van 2008.

Het vorderingensaldo is negatief want tegenover de toenemende investeringen staan te weinig besparingen. In dat geval moeten huishoudens dus geld lenen om hun investeringen in vaste activa te kunnen financieren.

Bron: CBS

Bel direct

076-2600139