Vrije huursector onaantrekkelijk door te weinig steun overheid

Vrije huursector onaantrekkelijk door te weinig steun overheid

In november heeft het CPB (Centraal Planbureau) een onderzoek gepubliceerd waarin gesteld wordt dat de overheid te weinig steun biedt aan zowel huurders als verhuurders in de vrije huursector. Daardoor is deze sector financieel steeds minder aantrekkelijk en gewild.

Binnen de koopwoningen, vrije- en de sociale huursector is er sprake van grote verschillen op het gebied van subsidies vanuit de overheid. In de vrije huursector is er zelfs sprake van geen financiële ondersteuning. Het probleem zou opgelost kunnen worden als de overheid de subsidieverschillen verkleint binnen de woonsector, waardoor er minder financiële druk ontstaat.

Volgens het CPB bevindt zich momenteel  5 procent van de Nederlandse huishoudens zich in het vrije huursegment. Dit zijn vooral huishoudens met een middeninkomen, wat tussen de €35.000 en €50.000 op jaarbasis is. Huishoudens met een middeninkomen zijn in de regel vaker uitgewezen op het vrije huursegment. Het is moeilijker voor deze groep om een koopwoning te verkrijgen en ze komen niet in aanmerking voor een sociale huurwoning.

Deze huishoudens hebben veelal hogere woonlasten dan huishoudens binnen een andere inkomensgroep. Een reden voor die hogere kosten is het beperkte aanbod binnen de vrije huursector. Daarnaast maakt beperkende regelgeving die sector onaantrekkelijk voor verhuurders.

Het planbureau stelt dat er overwogen kan worden om commerciële huurders uit te sluiten van de verhuurdersheffing en om nieuwe huurcontracten van commerciële verhuurders te liberaliseren. Dit zou volgens het planbureau het commerciële aanbod van goedkopere huurwoningen kunnen stimuleren. Ook zou een verdere afbouw van de hypotheekrente aftrek onderdeel kunnen zijn van de oplossing.

Het argument dat het verkleinen van subsidieverschillen zou leiden tot oneerlijke concurrentie, is volgens de onderzoekers niet terecht. Woningcorporaties hebben weer andere voordelen. Zij worden onder andere bevoordeeld via garantstellingen van de overheid en hoeven vaak maar lage prijzen voor bouwgrond te betalen.

Bron: CPB

Bel direct

076-2600139